ایونت

هم‌آوردها و تجربه‌های جمعی گاه در بستر زمان و مکان موقت و با اهدافی خاص شکل می‌گیرند، سام‌کافی رسترز این‌بار با پروژه‌های سام در کنار جمع شماست. حضور در رویدادهای شما با انتخاب‌هایی گسترده و متنوع و با کیفیت از کارگاه‌های مختلف سام‌کافی‌رسترز و کمک به ایجاد فضایی باکیفیت در دستور کار واحد ایونت سام است.
در کنار شماییم تا به راه‌حلی برد/برد برای پذیرایی از برنامه‌هایتان دست پیدا کنیم. در ساعات اداری با دفتر مرکزی به شماره‌ی ۸۸۹۰۹۰۲۰ در تماس باشید.
 اطلاعات بیشتر