کلمبیا کائوکا

colombiaa
کلمبیا کائوکا دارای طعم یادهای کارامل،شراب قرمز،ادویه به همراه اسیدیته ی بالا و بافتی خامه ای است.کشاورزان منطقه ی کائوکا دانه های رسیده ی قهوه را به صورتی دستی میچینند این امر باعث جداسازی دقیق تر دانه های رسیده و نرسیده از یکدیگر میشود که در نهایت باعث افزایش شیرینی مطلوب قهوه میشود. این قهوه با تن واری بالا برای تمامی روش های دم آوری پیشنهاد می شود.
خاستگاه: کلمبیا
روش پردازش: شسته
وزن: ۱۰۰۰ گرم