کارت‌پستال‌

cartsss-800x800
سام‌کافی‌رسترز و پلتفرم زمینه در ادامه‌ی فعالیت‌های گذشته‌شان با همراهی هنرمندان، گالری‌ها و موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، آثاری از هنرمندان را در قالب مجموعه‌‌ای شامل ۹ کارت‌پستال منتشر کردند. اسامی هنرمندان این مجموعه: ساغر پزشکیان|حنا شهنواز|هانیه رحیمیان|هوشنگ سیحون|علی گلستانه|غزال خطیبی|مهتاب قائدی|سهیل مختار|یعقوب امدادیان