قهوه روز (دمی)

R Dami 1000 01
قهوه روز دمی دارای طعم یادهای لیمو،گیلاس و چای سیاه و دارای رایحه ی گلی و اسیدیته ی بالا و تن واری متوسط است. قهوه روز دمی پیشنهاد رستری قهوه ی سام برای مصرف دمی و اسپرسو میباشد.
خاستگاه: آفریقا
روش پردازش: کاملاً شسته
وزن: ۱۰۰۰ گرم
۱ِ،۱۸۰،۰۰۰ تومان