در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

تجربه‌ی کار

career-cover

قدرت ما در سام کافه در مسئولیت پذیری و رهبری ماست. راه حل ما راه حلی است که خلاقانه باشد. از کارمان در جریان آن لذت می‌بریم و به دنبال تجربه‌ای لذت بخش برای خودمان و دیگرانیم. کاری را انجام نمی‌دهیم مگر اینکه آن را تمام و کمال انجام دهیم و به شدت به کارمان مشتاق و علاقه مندیم و پیشرو عمل می‌کنیم. آنچه برایش تلاش می‌کنیم و در آن قدرتمندیم راه حلی است که در آن بازنده‌ای وجود ندارد. ما به دنبال یک نتیجه‌ی برد برد هستیم. اصل اساسی ما در سام‌کافه، اعتماد است. ما باور داریم تا زمانی که اعتماد هست، فرصت‌ هست. فرصت‌هایی برای توسعه فردی در کنار کسب تجربه‌های بدیع و نو در محیطی حرفه‌ای و پویا. آموزش و یادگیری مداوم را راه اصلی پیشرفت می‌دانیم و از سرمایه‌گذاری بر روی خود و افرادمان استقبال می‌کنیم. لازمه پیشرفت را توسعه فردی افراد در خلال رشد سازمانی می‌دانیم. پیشرو بودن ویژگی اصلی ماست. ما همواره مشتاق ایده‌های بکر و نو برای ساختن مسیر پیش روی‌خود هستیم. مسیری که ما را پیشرو نگاه دارد و جایگاهمان را در بین رقبا تثبیت و تداوم بخشد.

در جریان ما باشید