در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

کارگاه برشته‌کاری

Sanaee Cover

رستری قهوه سام بخشی از مجموعه فعالیت های ما در سام کافی رسترز است که مهم ترین ماموریت آن تولید قهوه ای با کیفیت ویژه با نگهداری مسئولانه ی زنجیره ی تامین است.

این کارگاه از سال های ابتدایی فعالیتمان با رست و برشته کاری قهوه در فضای فرشته کار خود را آغاز کرد. در ابتدا تامین دانه سبز و پردازش و رست آن برای قهوه ی مصرفی فضاهای سام کافه اولویت اصلی رستری قهوه سام بود. در سال های بعد با گسترش توامندی ها و افزایش ظرفیت تولید مجموعه محصولاتی با عنوان قهوه سام به قفسه های استور فضاها اضافه شد.

کنترل کیفی قهوه در سام کافی رسترز و تحقیق و توسعه و البته آموزش فعالیت های بعدی این کارگاه در سالهای بعد بود.

امروز کارگاه رستری قهوه ی سام در فضای دائمی سنایی یک مجموعه با ظرفیت گشترده ی تامین و تولید قهوه و البته مرکزی است برای آموزش و توانمندسازی و سنجش عملکرد باریستاهای سام کافی رسترز.

هم چنین تامین و تولید قهوه ی مصرفی مجموعه های دیگر در برنامه ی کارگاه قرار گرفت و نمایندگی های ما در سراسر ایران در حال گسترش هستند. ما اینجاییم تا با شما درباره ی قهوه صحبت کنیم.

در جریان ما باشید