در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

مسئولیت اجتماعی

social-responsibilities

هر کسب‌و‌کار در مقابل استفاده از منابع، مسئولیت‌هایی دارد و پاسخگو بودن بخش عمده‌ای از رفتار حرفه‌ای هر کسب‌وکار درست و به راه است، نه چیزی که به آن اضافه شود. تلاش برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و با کیفیت‌تر همواره هدف ما بوده و ما وقتی احساس موفقیت می‌کنیم که خوب، تمام و کمال و مسئولانه رفتار کنیم؛ ما در جهت تأمین منافع مخاطبانمان، اعضای تیم، جامعه و منابع مورد استفاده‌ی خود، هر روز تلاش می‌کنیم و هر روز، روز جدیدی برای ماست و فرصتی برای بهتر ساختن مسیر پیش رویمان. زمین، خانه‌ی همه‌ی ماست و تلاش برای نگهداری از آن، در واقع تلاش برای بهتر زیستن است؛ ما با هدف اینکه برای امروزمان، فردایمان و فرزندانمان، محیطی برای زیست بهتر فراهم کنیم، تلاش می‌کنیم استفاه از آنچه کمتر دوستدار محیط زیست است را به کمترین میزان ممکن برسانیم. از کاغذ و فرآورده‌های کاغذی استفاده می‌کنیم، اما نه کاغذی که از پایان دادن به زندگی یک درخت به دست آمده. به بازیافت، به شرط تأمین بهداشت، توجه می‌کنیم و از آنچه بازیافتی و بازیافت‌پذیر است، استقبال می‌کنیم. ما در سام‌کافه، چرخه‌ی تولید و مصرف را بسته نگه می‌داریم و همه‌ی بسته‌بندی‌های مصرفی ما، قابل بازیافت و هماهنگ با تمام شرایط و استانداردهای بهداشتی است.

در جریان ما باشید