در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

کنیا مرو

(۱۰۰۰ گرم)

Untitled 2 03.jpg

مرو شهری واقع در شرق کنیاست. خاک آتشفشانی و بارندگی زیاد در این منطقه منجر به تولید قهوه‌هایی یا کیفیت ویژه شده‌است.این قهوه با اسیدیته‌ای شفاف،تن‌واری متوسط و آرومای شیرین و میوه‌ای پیشنهاد جدید ما برای قهوه‌های بر پایه اسپرسو و سایر دم‌افزارهاست.
طعم یادها:چای سیاه،لیمو‌شیرین،تافی
روش پردازش:شسته

خاستگاه:
کنیا
وزن:
۱۰۰۰ گرم
روش پردازش:
شسته

۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان

سفارش از واتساپ

در جریان ما باشید