در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

کنیا مرو

(۲۰۰ گرم)

Untitled 2 10.jpg

مرو شهری واقع در شرق کنیاست. خاک آتشفشانی و بارندگی زیاد در این منطقه منجر به تولید قهوه‌هایی یا کیفیت ویژه شده‌است.این قهوه با اسیدیته‌ای شفاف،تن‌واری متوسط و آرومای شیرین و میوه‌ای پیشنهاد جدید ما برای قهوه‌های بر پایه اسپرسو و سایر دم‌افزارهاست.
طعم یادها:چای سیاه،لیمو‌شیرین،تافی
روش پردازش:شسته

وزن:
۲۰۰ گرم
روش پردازش:
شسته
خاستگاه:
کنیا

۳۷۰٬۰۰۰ تومان

سفارش از واتساپ

در جریان ما باشید