در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

پروژه‌ها

projects-cover

هم‌آوردها و تجربه‌های جمعی گاه در بستر زمان و مکان موقت و با اهدافی خاص شکل می‌گیرند، سام‌کافی رسترز این‌بار با پروژه‌های سام در کنار جمع شماست. حضور در رویدادهای شما با انتخاب‌هایی گسترده و متنوع و با کیفیت از کارگاه‌های مختلف سام‌کافی‌رسترز و کمک به ایجاد فضایی باکیفیت در دستور کار واحد ایونت سام است. در کنار شماییم تا به راه‌حلی برد | برد برای پذیرایی از برنامه‌هایتان دست پیدا کنیم. در ساعات اداری با دفتر مرکزی به شماره‌ی ۸۸۹۰۹۰۲۰ در تماس باشید.

در جریان ما باشید