در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

دوره‌ها

 • باریستای مقدماتی

  مدت‌زمان:
  ۴ ساعت تئوری | ۴ ساعت عملی
  ظرفیت:
  ۴
  پیش‌نیاز:
  -
 • باریستای پیشرفته

  مدت‌زمان:
  ۲ ساعت تئوری | ۴ ساعت عملی
  ظرفیت:
  ۴
  پیش‌نیاز:
  -
 • سنسوری

  مدت‌زمان:
  ۶ ساعت
  ظرفیت:
  ۴ تا ۶
  پیش‌نیاز:
  -
 • اسپرسو تخصصی

  مدت‌زمان:
  ۲ ساعت تئوری | ۳ ساعت عملی
  ظرفیت:
  ۳ تا ۴
  پیش‌نیاز:
  -
 • قهوه در خانه

  مدت‌زمان:
  ۴ ساعت
  ظرفیت:
  ۴ تا ۶
  پیش‌نیاز:
  -
 • کارگاه ائروپرس

  مدت‌زمان:
  ۶ ساعت
  ظرفیت:
  ۴ تا ۶
  پیش‌نیاز:
  -
 • کارگاه V60

  مدت‌زمان:
  ۶ ساعت
  ظرفیت:
  ۴ تا ۶
  پیش‌نیاز:
  -
 • کارگاه اسپرسو

  مدت‌زمان:
  ۶ ساعت
  ظرفیت:
  ۴ تا ۶
  پیش‌نیاز:
  -
 • کارگاه لته آرت مقدماتی

  مدت‌زمان:
  ۴ ساعت
  ظرفیت:
  ۴ تا ۶
  پیش‌نیاز:
  -

در جریان ما باشید