در جریان ما باشید

سام‌کافی‌رسترز

اتیوپی شاکیسو

(۱۵۰ گرم)

Untitled 2 09.jpg
شهر شاکیسو در ناحیه‌ی گوجی در منطقه‌ی ارومیا و در ارتفاع 1758 متر بالاتر از سطح دریا قرار ‌دارد. قهوه‌ی اتیوپی شاکیسو دارای آرومای گلی و شیرین و اسیدیتی شفاف و بالا بوده و دربرگیرنده‌ی طعم‌یادهایی از میوه‌های خشک و لیموی سبز. این قهوه با تن‌واری متوسط، پیشنهاد جدید ما برای قهوه‌های دمی است.
خاستگاه:
اتیوپی
روش پردازش:
طبیعی
وزن:
۱۵۰ گرم

۴۴۰٬۰۰۰ تومان

سفارش از واتساپ

در جریان ما باشید